TP.HCM-Lộ-diện-đường-trên-cao-Bắc-–-Nam-hơn-38.000-tỉ-đồng

TP.HCM: Lộ diện đường trên cao Bắc – Nam hơn 38.000 tỉ đồng

TP.HCM: Lộ diện đường trên cao Bắc – Nam hơn 38.000 tỉ đồng