TP.HCM-sắp-khởi-công-3-dự-án-giải-cứu-sân-bay-Tân-Sơn-Nhất

TP.HCM: sắp khởi công 3 dự án “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất

TP.HCM: sắp khởi công 3 dự án “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất