Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ 

Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ