Từ-1.3.2022,-những-trường-hợp-nhà-đất-này-sẽ-được-miễn-lệ-phí-trước-bạ

Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ 

Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ