Vốn-FDI-tăng-mạnh,-Bình-Phước-tập-trung-đầu-tư-khu-công-nghiệp

Nhờ vị trí chiến lược, chính sách mời gọi đầu tư hấp dẫn, trong 2 năm trở lại đây, Bình Phước đang dần trở thành điểm sáng thu hút vốn FDI trong mắt doanh nghiệp.