Bà Rịa – Vũng Tàu đấu giá 213 ha đất trong năm 2019