Bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ thay đổi diện mạo từ các cuộc đổ bộ lớn?