Bất động sản các tỉnh phía Nam hiện là thị trường có lượng khách hàng tiềm năng rất lớn