Bất động sản vùng ven “lên sóng” thời điểm cuối năm 2019