Bí quyết không để mất tiền khi góp vốn mua bất động sản

Bí quyết không để mất tiền khi góp vốn mua bất động sản

Bí quyết không để mất tiền khi góp vốn mua bất động sản

Đối với một số dự án nhà, đất, chủ đầu tư áp dụng hình thức ký kết hợp đồng góp vốn với khách hàng thay vì hợp đồng mua bán. Bản chất hợp đồng này là gì, có an toàn cho người mua hay không?

Bí quyết không để mất tiền khi góp vốn mua bất động sản

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *