Bình Dương tiếp tục khẳng định vị thế ưu tiên khi tăng giá nhưng vẫn thu hút nhà đầu tư