Bộ GTVT: Đề Xuất Một Số Cơ Chế Đặc Thù Phát Triển Đường Bộ Cao Tốc

Bộ GTVT: Đề Xuất Một Số Cơ Chế Đặc Thù Phát Triển Đường Bộ Cao Tốc

Bộ GTVT: Đề Xuất Một Số Cơ Chế Đặc Thù Phát Triển Đường Bộ Cao Tốc

Mới đây, Bộ GTVT đã có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc trong vòng 5 năm tới.

Theo nội dung tờ trình, nước ta đã đặt mục tiêu hoàn thành trên 2.000km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, tổng số vốn cần huy động lên đến 393.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 239,5 nghìn tỷ đồng sẽ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, phần còn lại sẽ cần huy động từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ GTVT đã đề xuất 4 cơ chế, chính sách đặc thù.

Đề xuất 4 cơ chế đặc thù để thực hiện mục tiêu xây dựng trên 2.000km đường bộ cao tốc

Cụ thể, Bộ GTVT đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án xem xét, quyết định tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP vượt quá 50% tổng mức đầu tư của dự án.

Hình minh họa (nguồn Internet)

Đối với chính sách huy động vốn, Bộ kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép Chính phủ được phát hành trái phiếu cho địa phương vay lại và tính vào bội chi của ngân sách địa phương. Đồng thời, đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn lập dự án, tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán, tư vấn giám sát thi công xây dựng, các gói thầu thực hiện công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Bộ GTVT còn kiến nghị cho phép các chủ đầu tư, nhà thầu thi công được quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, mà các sản phẩm này chỉ được khai thác để phục vụ cho các dự án đường cao tốc, mà không phải đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản. UBND các tỉnh, thành phố tại nơi có các dự án giao thông đường bộ này đi qua được khoanh định khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nêu trên là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Cấp thiết bỏ quy định khống chế vốn góp Nhà nước

Hình minh họa (nguồn Internet)

Theo ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ PPP, Bộ GTVT, để tăng số lượng đầu tư các dự án cao tốc theo hình thức PPP, cần phải có những chính sách, cơ chế đặc thù. Đặc biệt là việc tăng tỷ lệ vốn góp nhà nước, cho phép Chính phủ phát hành trái phiếu cho địa phương vay lại.

Nếu như áp dụng việc giới hạn nguồn vốn nhà nước tham gia không vượt 50% tổng mức đầu tư theo luật PPP, một số dự án giao thông đường bộ không khả thi theo hình thức này sẽ buộc phải sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước để thực hiện. Với điều kiện khó khăn như hiện nay, nhiều dự án cao tốc có thể sẽ rất khó để triển khai. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh mức vốn góp của nhà nước đối với các dự án theo hình thức PPP vượt quá 50% tổng mức đầu tư dự án. Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia sẽ được quyết định dựa trên tính khả thi của dự án.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *