Bố trí cơ quan chủ quản cho 16 dự án cao tốc và thành phần

Bố trí cơ quan chủ quản cho 16 dự án cao tốc và thành phần

Bố trí cơ quan chủ quản cho 16 dự án cao tốc và thành phần

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định phân cấp thực hiện các dự án cao tốc, dự án thành phần đầu tư các đoạn theo hình thức đầu tư công.

Ngày 28/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Ra quyết định thực hiện cá dự án theo hình thức đầu tư công

Phạm vi điều chỉnh là các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (Chương trình), trừ các dự án, dự án thành phần do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản.

Về nguyên tắc, yêu cầu của phân cấp, Quyết định nêu rõ: Phân cấp triệt để cho UBND cấp tỉnh có đề xuất, đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý sau khi đã sử dụng tối đa năng lực của Bộ GTVT.

"Bố

Các tuyến cao tốc được phân chia thành các dự án thành phần và phân cấp cho UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản theo địa giới hành chính.

UBND cấp tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản: Bố trí vốn đầu tư (kể cả trong trường hợp phát sinh tăng tổng mức đầu tư) để hoàn thành dự án đúng tiến độ; bảo đảm đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý hoặc có biện pháp tăng cường bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý thực hiện các dự án, dự án thành phần đáp ứng tiến độ và chất lượng yêu cầu theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đồng bộ.

16 dự án cao tốc và thành phần

Với tuyến đường bộ Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1: UBND Khánh Hòa phụ trách Dự án thành phần 1; Bộ GTVT phụ trách Dự án thành phần 2; UBND Đắk Lắk là phụ trách Dự án thành phần 3.

Với đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1: UBND Đồng Nai là phụ trách Dự án thành phần 1; Bộ GTVT phụ trách Dự án thành phần 2; UBND Bà Rịa – Vũng Tàu phụ trách Dự án thành phần 3.

"Bố

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1: UBND An Giang phụ trách Dự án thành phần 1; UBND thành phố Cần Thơ phụ trách Dự án thành phần 2; UBND Hậu Giang phụ trách Dự án thành phần 3; UBND Sóc Trăng phụ trách Dự án thành phần 4.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1: UBND Đồng Tháp phụ trách Dự án thành phần 1; UBND Tiền Giang phụ trách Dự án thành phần 2.

Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giai đoạn 1: đoạn qua tỉnh Tuyên Quang sẽ do UBND Tuyên Quang phụ trách, đoạn qua tỉnh Hà Giang sẽ do UBND tỉnh Hà Giang.

UBND tỉnh Hòa Bình phụ trách dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 – Km53+000 qua tỉnh Hòa Bình):

UBND tỉnh Nam Định phụ trách Dự án đầu tư cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và Nam Định trên tuyến đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *