Bộ Xây dựng: Đất nền vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt