Chung cư bình dân và đất nền – “điểm tránh bão” của thị trường BĐS trong giai đoạn dịch bệnh