Có nên rót tiền vào nhà đất những địa phương sắp được “lên đời” thành phố?