Cường Thịnh Phát Group vỡ oà cảm xúc trong buổi tiệc Year End Party 2019