Đất Long An đang được các nhà đầu tư quan tâm và liên tục tăng giá