Đất nền dự án hoàn thiện hạ tầng đồng bộ – ‘chìa khóa’ thu hút khách hàng