ĐẤT NỀN VÙNG VEN TRUNG TÂM TP.HCM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM RA SAO?