Đâu là ‘điểm nóng’ hút vốn đầu tư bất động sản phía Nam?