Gần-4-tỷ-USD-vốn-ngoại-chảy-vào-bất-động-sản-trong-tháng-10

Gần 4 tỷ USD vốn ngoại chảy vào bất động sản trong tháng 10