Khi tỉnh lẻ càng thu hút đầu tư, các doanh nghiệp càng cạnh tranh khốc liệt