Long An: Pháp lý minh bạch, hạ tầng giao thông hoàn thiện giúp các dự án thu hút đầu tư