LÂM QUỐC THANH

P. GĐKD LÂM QUỐC THANH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH TP. HỒ CHÍ MINH

0909 450 530


”Chính sự thỏa mãn của khách hàng là động lực thúc đẩy chúng tôi ngày càng cố gắng, vượt qua những khó khăn, hoàn thành mục tiêu cao cả hơn, vì cộng đồng, vì xã hội.”