Nhà đầu tư vẫn âm thầm tìm về vùng ven Tp.HCM săn đất nền dịp cuối năm