Nhiều Điểm Mới Khi Làm Sổ Đỏ, Áp Dụng Từ 1/9/2021

Nhieu-Diem-Moi-Khi-Lam-So-Do-Ap-Dung-Tu-1.9.

Nhiều Điểm Mới Khi Làm Sổ Đỏ, Áp Dụng Từ 1/9/2021

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung 9 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Theo đó, một số điểm mới liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) áp dụng từ ngày 1/9/2021.

Quy định mới về mã vạch của sổ đỏ

Theo quy định hiện hành (Điều 15 Thông tư 23/2014), mã vạch được dùng để quản lý và tra cứu thông tin sổ, nằm ở cuối trang 4 của sổ đỏ.

Nó có cấu trúc dạng MV = MX.MN.ST. Trong đó, MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất.

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung về mã MX trên sổ đỏ như sau:

Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã, thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

Không cần bản sao CMND/CCCD/sổ hộ khẩu khi làm sổ đỏ

Hình minh họa (nguồn Internet)

Tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định cho trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao CMND hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ CCCD hoặc sổ hộ khẩu.

Trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai). Người dân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ không yêu cầu các giấy tờ trên để chứng minh nhân thân.

Theo chia sẻ của các luật sư, quy định này góp phần làm đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Việc sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu điện tử sẽ giúp người dân giảm thiểu các thủ tục làm sổ đỏ.

Cách ghi xác nhận việc tặng cho thửa đất trên sổ đỏ

Khoản 4 Điều 1 Thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014. Theo đó, thông tư làm rõ hơn về cách viết xác nhận trên sổ đỏ trong trường hợp tặng thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác. Cụ thể:

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp, thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho … m2 để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là … m2”.

Hình minh họa (nguồn Internet)

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi “Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tăng cho đất)”.

Hơn nữa, Thông tư 09/2021 cũng có quy định chi tiết về cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ. Trường hợp trên Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng. Trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Thửa đất… (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích…m2 được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *