Những công trình nào sẽ bị loại khỏi Dự án 7.000 tỉ đồng nâng cấp đường sắt Bắc – Nam?

Những công trình nào sẽ bị loại khỏi Dự án 7.000 tỉ đồng nâng cấp đường sắt Bắc - Nam?

Những công trình nào sẽ bị loại khỏi Dự án 7.000 tỉ đồng nâng cấp đường sắt Bắc – Nam?