Những Điểm Mới Trong Chính Sách Lao Động Có Hiệu Lực Từ Tháng 01.2022

Những Điểm Mới Trong Chính Sách Lao Động Có Hiệu Lực Từ Tháng 01.2022

Những Điểm Mới Trong Chính Sách Lao Động Có Hiệu Lực Từ Tháng 01.2022

Tăng lương hưu, tăng tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu… là những thay đổi mới trong chính sách lao động của năm 2022.

Điều chỉnh chính sách lao động liên quan đến việc nghỉ hưu

Tăng lương hưu, trợ cấp 7,4%

Theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp ở mức 7,4%.

Theo đó, đối tượng áp dụng điều chỉnh bao gồm: những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước tháng 1.2022; người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1.1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/người.

Ngoài ra, sau khi điều chỉnh theo mức chung (7,4%), những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tiếp.

Cụ thể, đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống tăng thêm 200.000 đồng/tháng; đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Chính sách lao động này bắt đầu có hiệu lực từ 1.1.2022.

Những Điểm Mới Trong Chính Sách Lao Động Có Hiệu Lực Từ Tháng 01.2022
Những Điểm Mới Trong Chính Sách Lao Động Có Hiệu Lực Từ Tháng 01.2022

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Tiếp tục thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo bộ luật Lao động 2019, năm 2022, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

So với tuổi nghỉ hưu năm 2021 thì tuổi nghỉ hưu năm 2022 đã được điều chỉnh tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ.

Theo đó, trong điều kiện lao động bình thường, tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng và với lao động nam là 60 tuổi 6 tháng.

Ngoài ra, chính sách lao động cũng có thể áp dụng giảm mức tuổi nghỉ hưu thấp hơn 5-10 năm so với quy định trên, trong trường hợp người lao động bị suy giảm sức khỏe hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn.

Lao động đi làm việc ở nước ngoài không phải đóng BHXH và thuế 2 lần

Điểm mới đáng chú ý tại luật sửa đổi trong chính sách lao động lần này là quy định quyền của người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không phải đóng BHXH hoặc thuế thu nhập cá nhân 2 lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu giữa hai nước đã ký hiệp định về BHXH hoặc hiệp định tránh đánh thuế 2 lần…

Được đơn phương nghỉ việc nếu bị quấy rối tình dục ở nước ngoài

Những Điểm Mới Trong Chính Sách Lao Động Có Hiệu Lực Từ Tháng 01.2022
Những Điểm Mới Trong Chính Sách Lao Động Có Hiệu Lực Từ Tháng 01.2022

Đặc biệt, trong luật mới có thêm nhiều quy định nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động Việt Nam trong thời gian làm việc ở nước ngoài, nhất là quy định cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục…

Các quy định trong đợt điều chỉnh của chính sách lao động lần này cũng nghiêm cấm các hành vi lôi kéo, dụ dỗ hoặc dùng thủ đoạn khác để lừa đảo người lao động; lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động; cấm thu tiền môi giới của người lao động; thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định; sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước không đúng quy định của pháp luật.

Luật dành cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2022.

Cường Thịnh Phát Group

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *