Những điều bạn giúp bạn thành công và nhận được sự công nhận của mọi người: Không liên quan tới năng lực hay tư duy, tất cả nằm ở ý thức.