Những vùng đất mới nổi trên thị trường BĐS nhận được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư