Phải chăng người dân đang đua nhau “chạy trốn” khỏi thành phố về ngoại ô để “né” ô nhiễm?