Quỹ đất TP.HCM siết chặt, sóng đầu tư ngược về phía Nam Sài Gòn