Sắp lên đô thị loại II, thị trường bất động sản Thuận An “tăng nhiệt”