Siết Chặt Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai Trên “Giấy”

Siet-Chat-Ban-Nha-O-Hinh-Thanh-Trong-Tuong-Lai-Tren-Giay.

Siết Chặt Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai Trên “Giấy”

Nhiều trường hợp khách hàng mua nhà ở hình thành tương lai phải chờ đợi cả thập kỷ, nhưng căn nhà vẫn còn nằm “trên giấy”. Những sửa đổi sắp tới trong luật kinh doanh BĐS sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý và giải quyết những bất cập tồn động.

Nhà ở hình thành trong tương lai vẫn còn nhiều bất cập

Trên thực tế, Luật Kinh doanh BĐS 2014 và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP đã ban hành những quy định liên quan đến việc hình thành BĐS trong tương lai. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, vẫn còn một số bất cập xuất phát từ thực tiễn.

Hình minh họa (nguồn Internet)

Đầu tiên, những quy định ban hành quá tập trung vào nhà ở, nhưng lại thiếu chi tiết, chặt chẽ đối với các công trình xây dựng, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Thứ hai, quyền của chủ đầu tư đang bị hạn chế bởi các hình thức bán, chuyển nhượng, cho thuê mua. Song lại chưa có quy định để chủ đầu tư sử dụng nhà ở hình thành tương lai để huy động vốn thực hiện dự án.

Thứ ba, các quy định liên quan đến điều kiện để đưa BĐS hình thành trong tương lai được sử dụng trong kinh doanh thuộc Luật Kinh doanh BĐS hiện hành vẫn còn mơ hồ để áp dụng cho các công trình xây dựng.

Thứ tư, thiếu những quy định liên quan chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Thứ năm, quy định đối với việc bảo lãnh hoạt động bán, cho thuê mua loại hình nhà ở hình thành trong tương lai vẫn còn thiếu một số chi tiết. Nội dung bảo lãnh không áp dụng đối với việc bán, cho thuê mua công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Sớm hoàn thiện khung pháp lý

Mới đây, trong Dự thảo Hồ sơ đề nghị sửa Luật Kinh doanh BĐS, Bộ Xây dựng cho biết sẽ có những sửa đổi để khắc phục những vướng mắc ở các quy định hiện hành của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 và Nghị định số 76.2015.NĐ-CP về kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai. Theo đó, một số định hướng chính của việc sửa đổi gồm:

Đối với nhà ở hình thành tương lai, thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện khi đưa loại hình BĐS này vào kinh doanh. Đồng thời, rà soát sửa đổi và bổ sung quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua BĐS hình thành trong tương lai.

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai, bổ sung quy định cụ thể về điều kiện khi đưa các công trình xây dựng vào hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, còn có bổ sung quy định về bảo lãnh khi bán loại hình công trình xây dựng này (đặc biệt là các công trình văn phòng lưu trú, căn hộ du lịch…).

Hình minh họa (nguồn Internet)

Bên cạnh đó, cập nhật các quy định cụ thể về yêu cầu đối với chủ đầu tư và dự án BĐS khi kinh doanh công trình xây dựng, nhà ở hình thành tương lai.

Cuối cùng, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp đồng, thanh toán, bàn giao, yêu cầu và trách nhiệm các bên trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *