So tiềm năng bất động sản Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu