So-với-các-nước-Đông-Nam-Á,-thị-trường-bất-động-sản-Việt-Nam-đang-là-ngôi-sao-sáng