Sức hút dòng vốn đầu tư hiện nay đang đổ về thị trường đất nền Long An