Theo dõi sát tín dụng bất động sản ở những nơi có "sốt" đất

Bí quyết không để mất tiền khi góp vốn mua bất động sản

Theo dõi sát tín dụng bất động sản ở những nơi có "sốt" đất

Trong văn bản về chỉ đạo công tác tín dụng năm 2019 mới đây, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các địa phương có sốt đất phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố phải theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường bất động sản cũng như việc cấp tín dụng của các ngân hàng vào lĩnh vực này trên địa bàn, đặc biệt là ở những địa phương xuất hiện tình trạng sốt đất.
Trong trường hợp thị trường có biến động bất thường, Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố phải chủ động tiến hành khảo sát, đánh giá và kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý và trình lên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Mặt khác, các Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phải tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động tín dụng, nhất là tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng của các ngân hàng, công ty tài chính đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Đối với các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc mở rộng tín dụng của các ngân hàng phải đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cần tập trung nhiều tín dụng, nhất là với các lĩnh vực ưu tiên, có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần giảm thiểu tín dụng đen.

Bên cạnh đó, văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu “kế hoạch tín dụng năm 2019 phải phù hợp với giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó còn phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động. Thường xuyên đánh giá về tình hình tín dụng theo ngành, lĩnh vực để điều chỉnh kế hoạch tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, diễn biến tình hình thực tế. Tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên.
Cùng với đó, các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tín dụng tiêu dùng, tín dụng đối với khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn.”
Đáng chú ý, chỉ tiêu (room) tín dụng năm 2019 vừa được Ngân hàng Nhà nước giao cho các ngân hàng với cách biệt rất xa. Được biết, có một số ngân hàng được tăng rất cao, còn với ngân hàng đang tái cơ cấu thì mức tăng chỉ khoảng 7%.
Theo thông tin tìm hiểu, năm nay định hướng tín dụng chung toàn hệ thống tăng khoảng 14%, tuy nhiên hạn mức tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao cho các ngân hàng không giống nhau như những năm trước. Theo đó, các ngân hàng đã đạt chuẩn Basel II (Hiệp ước Basel II là chuẩn mực quốc tế mà các ngân hàng thương mại Việt đang từng bước áp dụng nhằm tăng cường an toàn và hiệu quả hoạt động) được ưu tiên hơn.
Tuổi trẻ online

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *