Thị trường bất động sản cuối năm: Dòng tiền sẽ “chảy” vào đâu?