Thị trường BĐS 2019 càng sôi động, càng không được lơ là vấn đề chất lượng sản phẩm