“Thời kỳ vàng” của thị trường bất động sản Bình Dương đang quay trở lại?