Thủ Thừa – Long An đang có những lợi thế đầu tư như thế nào?