Tiền từ chứng khoán, vàng đang đổ mạnh vào bất động sản