Tình hình BĐS khu vực phía Nam: Tại sao Bình Dương tiếp tục “gây sốt”?