[INFOGRAPHIC]Tỉnh Long An đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc: Khởi công xây dựng 2 KCN trong vài ngày, trong đó có 1 KCN lớn bậc nhất nước rộng 1800 ha

[INFOGRAPHIC]Tỉnh Long An đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc: Khởi công xây dựng 2 KCN trong vài ngày, trong đó có 1 KCN lớn bậc nhất nước rộng 1800 ha


Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *