TP.HCM: BĐS dẫn đầu thu hút vốn FDI trong 5 tháng đầu năm