TP.HCM Muốn Được Xây Dựng Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất

TP.HCM Muốn Được Xây Dựng Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất

TP.HCM Muốn Được Xây Dựng Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất

Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM vừa có thông báo số 139/TB-HĐTĐGĐ thống nhất chủ trương báo cáo UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn.

Kiến nghị xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn

TP.HCM Muốn Được Xây Dựng Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất
TP.HCM Muốn Được Xây Dựng Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất

Trên cơ sở đó, TP.HCM kiến nghị được xây dựng hệ số điều chỉnh, để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các dự án bất động sản, dự án nhà ở thương mại (không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng), thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất, mà cụ thể là theo các phương pháp thẩm định giá.

Rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục hành chính

Nếu đề xuất này được Chính phủ chấp thuận thì phương thức định giá đất mới này sẽ tạo nên sự đột phá. Điều này sẽ góp phần làm giảm thời gian làm các thủ tục hành chính xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo các phương pháp định giá đất hiện nay từ trên dưới 3 năm (thậm chí lâu hơn) xuống chỉ còn khoảng 10-15 ngày làm việc.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nhận định, việc áp dụng “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” để xác định “giá đất cụ thể” sẽ giúp tăng cường trách nhiệm và tính chủ động của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh. Đồng thời, các đơn vị liên quan vừa có căn cứ để định lượng, giúp đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính, giúp môi trường đầu tư thêm tính minh bạch. Bên cạnh đó, phương thức này cũng góp phần loại bỏ được cơ chế “xin – cho”.

Đặc biệt, các nhà đầu tư có thể dự đoán được số tiền sử dụng đất, để ước lượng tổng tiền đầu tư. Từ đó, các chủ đầu tư có thể đánh giá mức độ khả thi và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Việc áp dụng 4 phương pháp định giá đất còn lại vẫn còn một số bất cập

TP.HCM Muốn Được Xây Dựng Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất
TP.HCM Muốn Được Xây Dựng Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất

Hiện nay, Chính phủ quy định năm phương pháp định giá đất, gồm hệ số điều chỉnh giá đất, so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập và thặng dư.

Ông Châu cho biết, việc áp dụng các phương pháp gồm so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, nhất là thặng dư để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án bất động sản, dự án nhà ở thương mại rất khó bảo đảm thực hiện được nguyên tắc việc định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Trong khi đó, giá trên thị trường luôn biến động và không thể định lượng được đâu là giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

Hơn nữa, việc áp dụng 4 phương pháp định giá đất này, nhất là phương pháp thặng dư đã dẫn đến một số cán bộ bị vướng rủi ro pháp lý trong quá trình thi hành công vụ. Mặt khác, với tâm lý có thể bị vướng rủi ro pháp lý, các cán bộ có thể xuất hiện xu hướng định giá đất quá cao so với giá thị trường, làm tăng chi phí đầu tư dự án, giá bán nhà hoặc định giá đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quá cao nên đấu giá không thành, không huy động được nguồn lực cho ngân sách nhà nước,…

Do đó, nếu kiến nghị của TP.HCM trong việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được cho phép, kỳ vọng có thể bảo vệ  cán bộ công chức tránh được “rủi ro trong thi hành công vụ” khi thực hiện định giá đất, thẩm định giá đất.

Cường Thịnh Phát Group

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *