TP.HCM: sắp khởi công 3 dự án “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất

TP.HCM: sắp khởi công 3 dự án “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất

TP.HCM: sắp khởi công 3 dự án “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất