Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ 

Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ 

Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ 

Theo nội dung Nghị định 10/2022/NĐ-CP, từ ngày 1/3/2022, những trường hợp nhà ở và đất ở dưới đây sẽ được miễn lệ phí trước bạ.

Theo đó, Nghị định 10/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/03/2022, thay thế Nghị định 140/2016/NĐ-CP và Nghị định 20/2019/NĐ-CP. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều loại nhà đất do cá nhân, tổ chức sử dụng không phải nộp lệ phí trước bạ. Các trường hợp áp dụng gồm:

Nhà đất do tổ chức, tập thể sở hữu, sử dụng cho mục đích công

Tổ chức, tập thể sử dụng nhà, đất làm trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam không phải nộp lệ phí trước bạ.

Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ 
Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ

Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai.

Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

Nhà đất của hộ gia đình, cá nhân

Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được miễn lệ phí trước bạ.

Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Nhà của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở.

Nhà, đất được bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật. Việc miễn lệ phí trước bạ quy định tại khoản này được áp dụng đối với đối tượng bị thu hồi nhà, đất.

Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; và của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Miễn phí trước bạ đối với một số trường hợp nhà đất đặc biệt khác

Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ 
Từ 1/3/2022, những trường hợp nhà đất này sẽ được miễn lệ phí trước bạ

Nhà, đất thuộc tài sản công dùng làm trụ sở cơ quan của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị/ chính trị-xã hội/ chính trị xã hội-nghề nghiệp/ xã hội/ xã hội-nghề nghiệp.

Nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhà xưởng theo quy định tại khoản này được xác định theo pháp luật về phân cấp công trình xây dựng.

Việc áp dụng miễn lệ phí trước bạ cũng áp dụng với nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà được hỗ trợ mang tính chất nhân đạo, kể cả đất kèm theo nhà được đăng ký sở hữu, sử dụng tên người được tặng.

Nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động này.

Nhà, đất của cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định; trừ trường hợp quy định tại khoản 28 Điều này.

Cường Thịnh Phát Group

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *